Hopp til innhold

«Tvungen forsvinning er en forbrytelse mot menneskeheten», ble det hevdet i Roma-statuttet fra 1998 som la grunnlaget for den internasjonale straffedomstolen. Tvungen forsvinning forblir i dag en av de mest avskyelige og forkastelige forbrytelser begått mot Eelamtamiler av det Srilankesiske militæret.

Ifølge rapporten til FN gruppen som jobber med tvungen eller ufrivillig forsvinning av personer, finnes det 12,460 saker eller tilfeller av forsvinninger.        Bare 6575 av disse sakene har den srilankiske regjeringen avklart.

Det er trist å legge merke til at mange av disse avklaringene er én eller to setninger fra Politiet som f.eks «Klage mottatt av kona til den savnede personen». En A-rapport blir levert inn til en lavere rettsinstans. A-rapporten forblir i retten uten å løses, med mindre ytterligere informasjon blir innsendt til retten.

Ifølge FN, har Sri Lanka det nest høyeste antallet tilfeller av tvungen forsvinning i verden og benytter seg av vilkårlige arrestasjoner og bortførelser i ukjente biler som gjerne blir omtalt som «White van abductions»; en ukjent bil med offiserer i sivile klær som dukker opp og bortfører mennesker.

Vi appellerer derfor til FN og det internasjonale verdenssamfunnet om å iverksette en pro-aktiv rolle og insistere på at Sri Lanka sin regjering gjennomfører det de har sagt gjennom konsensusen i resolusjonen i menneskerettighetsrådet (UNHRC), og at de skal signere Roma-statuttet og respektere dens forpliktelser.

Tamil Coordinating Committee (TCC) &
Landsråde for Eelam Tamiler (NCET)