Hopp til innhold

Behovet for morsmål, kultur og religionsundervisning førte til at Annai Poopathi ble utformet. Det blir holdt undervisning hver lørdag. For unge i ungdomsskolen og i den videregående skole har vi et tilbud om leksehjelp som blir holdt hver søndag. Her kan elevene få hjelp i de forskjellige fag, de kan også få råd og veiledning til høyere utdannelse.

Med foreldres og andre tamilers iherdige innsats og økonomiske støtte hadde vi med denne egenkapitalen i 1999 klart å skaffe oss en del av en bygning hvor vi kunne bygge en skole. Behovet for å ha et ordentlig undervisingslokale fikk oss til å ombygge lokalet. Den 09.11.2000 gikk drømmen om et nytt eget undervisningslokale i oppfyllelse.

Eldre-treffet

"Eldre-treffet" slik at de eldre får mulighet til å samles i TRVS' lokaler en gang i uka. Her er det godt sosialt samvær hvor de kan diskutere, lese tamilske aviser/blader, høre på tamilsk radio m.m.

Eldre-gruppen ved TRVS arrangerer større aktiviteter for de eldre en gang i måneden. Her får de mulighet til å lære mer om den norske historien, naturen og ikke minst kulturen. Fordelen er at de får mesteparten av denne informasjonen oversatt til sitt eget språk, tamil. Dette bidrar til at de eldre forstår "raskere" hvordan samfunnet fungerer, og lærer seg å tilpasse seg den. I tillegg blir det lettere for dem å kommunisere med de norsktamilske barnebarna sine.

De eldre koser seg med trening (Yoga), fortelling diktlesing osv

http://www.trvs.no/node/9

Tamil coordinating committee (TCC) har som formål å bidra til økt innsikt i  politisk og samfunnsmessig saker i det tamilske miljø i Norge og  internasjonalt.

Det tamilske samarbeidsutvalget, eller Tamil Coordinating Committee (TCC), er den viktigste politiske organisasjonen for utlandet.

27. november hvert år arrangerer TCC ”De falnes dag” over hele Norge. Denne dagen samles mange tusen tamiler for å minnes sine landsmenn som har mistet livet i frigjøringskampen.

 

Nettside lenke: http://www.tccnorway.no/

Landsrådet for eelam tamiler i Norge eller NCETstår for Norwegian Council of Eelam Tamils. En landsdekkende organisasjon basert på demokratisk folkelig deltakelse blant Eelam tamiler i Norge. Deres mandat er basert på å håndtere anliggender av Eelam tamiler i Norge, på den internasjonale arenaen og i Eelam tamilenes hjemland.

URL:www//ncet.no/

Annai poopathi tamilsk kultursenter Annai poopathi tamilsk kultursenter er en stor barn og ungdom organisasjon med over 2500 barn og ungdom i 15 lokallag. Organisasjons mål er å gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin egen identitet ved å formidle det tamilske språk, historie, kulturopplevelse og kulturarv.

URL: http://www.poopathi.no/web/nb/norsk_forside

NTHO stands for Norwegian Tamils Health Organisation (Norway).

NTHO fungerer både som brobygger mellom tamiler som jobber i ulike helsesektorer i Norge.

NTHO har følgende målsetninger for sin virksomhet:

Å heve kompteansen til helsepersonell nordøst i Sri Lanka gjennom opplæring.

Å forbedre helsetjenester nord og øst i Sri Lanka.

Å bidra med økonomisk støtte til konkrete prosjekter som dekker nødvendig behov innenfor helse.

 

Norway Tamil Sangam er den eldste organisasjonen blant tamiler i Norge. Organisasjonen ble opprettet i 1979 av tamiler bosatt i Oslo.  Ananthakrishnan Subramian fra India, Sithivinayaga Nathan og Robert Jeyananthan Sri Lanka var intiativtakerne.

Hovedmålet med gruppen var å hjelpe og støtte flyktninger som ikke fikk oppholdstillatelse.

Denne organisasjon arrangerer nå football turneringen, kultur arrangementer og høytider.

URL: http://www.norwaytamilsangam.no