Hopp til innhold

Tamil youth organisation Norge (TYO) er en organisasjon for norsk-tamilske ungdommer.

Organisasjonens mål er å ivareta tamilske og norsktamilske ungdommers interesser.

TYO ønsker å samle alle ungdommene på et nasjonalt nivå, og få flest mulig til å jobbe med forskjellige tiltak knyttet til målet vårt. Tamil Youth Organisation vil i den grad det er mulig få til samarbeid med tilsvarende ungdomsorganisasjoner i Europa. TYO prøver å motivere flest mulig ungdom til å velge høyere utdanning, i tillegg til å hjelpe ungdom på rett vei (dvs. forebygge ungdomskriminalitet). Forbedring av kommunikasjonen mellom foreldre og ungdom vil TYO jobbe kontinuerlig.

URL: http://www.tyo.no/